必发88" content="cisisu" /> 必发88_88心发官网_bifa88 - 必发88官网

Polski

Nawigacja: Start >> Wydziay >> Wprowadzenie

O Uniwersytecie

CISISU zosta powoany do ycia 2000 roku jako uczelnia akademicka. Zakres zainteresowań badawczych znajduje odzwierciedlenie w strukturze Uniwersytetu - posiada on 14 wydziaów. Wszelkie dziaania podejmowane na Uniwersytecie d do realizowania takich wartoci jak uniwersalizm i otwarto.

CISISU prowadzi 14 kierunków z ponad 22 specjalnociami w ramach studiów I stopnia. Oferujemy Państwu kursy z rónych jzyków, takich jak jzyk angielski, niemiecki , rosyjski, woski, francuski, hiszpański, portugalski, koreański, tajski, arabski, japonski, midzynarodowy biznes, gospodarka wystawiennicza i zarzdzanie. Kadr stanowi zespó ponad 800 wykadowców o najwyszych kwalifikacjach zawodowych wywodzcych si w gównej mierze ze rodowiska akademickiego.

CISISU ksztaci studentów w 10 budynkach dydaktycznych. Biblioteka jest systemem biblioteczno-informacyjnym, który skada si z Biblioteki Gównej i bibliotek specjalistycznych. Profil zasobów bibliotecznych, na które skadaj si tradycyjne zbiory oraz najnowsze róda informacji ma charakter uniwersalny.

Podpisanie umowy o wspópracy z uniwersytetami zagranicznymi. Wspópracujemy równie z wieloma innymi instytucjami, wadzami samorzdowymi i przedsibiorcami oraz partnerami zagranicznymi . Docenione zostay nasze starania, dotyczce dostosowania profilu ksztacenia do potrzeb rynku pracy. CISISU otrzyma wiele znaczcych tytuów i wyrónień, takich jak: "Uczelnia Liderów w Syczuanie", "Dobra Uczelnia – dobra praca".

Zapraszamy do naszego uniwersytetu

CISISU     蜀ICP备13005553-1号
Copyright 必发88 © Instytut Chengdu, Syczuański Uniwersytet Studiów Midzynarodowych
ChengDu·SiChuan·China  kod pocztowy:611844 Tel(Fax):+86-28-87213738